First Aid Course - kurs pierwszej pomocy

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, skierowane jest dla każdego zainteresowanego nabyciem lub usystematyzowaniem posiadanej wiedzy. Celem, jest przygotowanie uczestnika do roli świadka zdarzenia i udzielenia pomocy zgodnie z najnowszymi wytycznymi. Dzięki szeroko rozbudowanemu programowi zajęć, zawierającemu najczęstsze incydenty zagrożenia zdrowia i życia, uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności do działania w sposób zarówno skuteczny jak i bezpieczny. Kurs nie jest oparty wyłącznie na formule wykładów. Uczestnik w małej grupie ćwiczy, ogląda, uczy się obsługi urządzeń medycznych którymi będzie mógł udzielać pomocy. Szkolenie prowadzi Ratownik Medyczny z doświadczeniem w zespołach Państwowego Ratownictwa Medycznego, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Centrum Powiadamiana Ratunkowego. Po ukończeniu szkolenia wystawiamy certyfikat w języku polskim i angielskim. Czas trwania zajęć to około 6 godzin. Zapraszamy do kontaktu

Program szkolenia:

Kurs Pierwszej Pomocy


 • aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
 • przybliżenie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
 • apteczka - co warto mieć
 • skuteczne wzywanie służb ratunkowych
 • kontrola funkcji życiowych
 • pozycja bezpieczna
 • resuscytacja krążeniowo - oddechowa osób dorosłych
 • resuscytacja krążeniowo oddechowa osób dorosłych z wykorzystaniem automatycznej defibrylacji (AED)
 • oddech ratowniczy za pomocą maski twarzowej (POCKET MASK)
 • zadławienia - wykład i ćwiczenia
 • masywny krwotok - wykład i ćwiczenia z opaską uciskową
 • cukrzyca - wykład, nauka obsługi glukometru
 • wstrząs anafilaktyczny - wykład, ćwiczenia obsługi ampułko-strzykawki
 • porażenia prądem, zawał m. sercowego, udar, oparzenia, padaczka, omdlenie, atak astmy oskrzelowej, podstawy zaopatrywania urazów - wykład
 • bezpieczeństwo na miejscu wypadku komunikacyjnego - wykład
 • modyfikacja postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19
 • Szkolenie jest zgodne z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 Września 2006 r. oraz z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 Września 1997 r. Szkolenie spełnia wymogi BHP każdego zakładu pracy.
 • Kurs pierwszej pomocy postrzegany jest jako jeden z ważniejszych atutów podczas rekrutacji do pracy na stanowisku Cabin Crew.
 • Organizujemy szkolenia wyjazdowe w całej Polsce dla grup minimum 5 osób. Napisz do nas
 • Course might be conducted in English language